Кога да се обърнем към родов терапевт?

Родова терапия с Грети

Хората най-често се обръщат към родов терапевт когато вече са посетили множество различни специалисти и са търсили различни решения, но без резултат.

Родовият терапевт може да помогне при следните случаи:

  • Когато въпреки голямото желание и усилия, без наличие на медицинска причина, партньорската двойка не може да има деца.
  • Когато въпреки всички усилия, човек изпитва сериозни финансови затруднения.
  • Когато без ясна причина, човек не съумява да създаде трайни взаимоотношения и да си намери партньор.
  • Когато в семейството се повтарят тежки инциденти и болести.
  • Когато човек преживява себе си като “наказан” от съдбата и не намира причина и решение за случващото се.

Какво е родова терапия?

РОДОВАТА ТЕРАПИЯ изследва паметта на предците с техните преживявания и емоционални травми, които са оставили траен отпечатък в емоционалното родово поле. Третира взаимоотношенията в семейството, поведенческите модели, които се предават от поколение на поколение, неразрешените травматични моменти, които бележат живота на потомците и тяхното благополучие. Родовата терапия е метод за положително въздействие върху всички сфери в живота ни.

Родовата терапия стъпва на основни принципи, съотношения и закони. Основен инструмент за анализ и терапия на родовия терапевт е ГЕНОСОЦИОГРАМАТА. Това е схема на рода, която разглежда историята, връзките и взаимоотношенията в родословното дърво, в семейството и между поколенията. За изграждане на говореща Геносоциограма, ни е необходима информация и памет за четири поколения преди нас, колкото по назад успеем да изследваме толкова по-добре за добруването на всички.

  • Родовата терапия не е ЛИЧНОСТНА психотерапия
  • Родовата терапия не е ФАМИЛНА психотерапия
  • Родовата терапия не е СЕМЕЙНИ констелации

Какво прави родовият терапевт? Какво е родов терапевт?

Родовият терапевт работи в родовото поле на своя довереник като паралелно разглежда структурата и емоционалните връзки на рода на майката и на бащата. Основен инструмент за анализ и терапия на родовия терапевт е ГЕНОСОЦИОГРАМАТА. Родовият терапевт помага на своите довереници да открият и освободят тези семейни модели и емоционални травми, които са наследили от своят род и които възпрепятстват личното им здраве, щастие и благополучие и това на децата им.

Родовият терапевт стимулира и мотивира своя довереник да се запознае, да открие, да подреди в правилната конфигурация своя род. Да създаде нови или да укрепи вече съществуващи родови връзки. Довереникът лекува своя живот, лекувайки рода си.

Какво е родова травма?

Науката доказва трансгенерационното предаване на травмите и потвърждава, че травмата може да се предава през поколенията.

Родова травма наричаме всички онези травматични емоции, преживявания и събития от живота на предците, които оказват дълго време след смъртта им, негативно влияние върху живота на потомците. Родовата травма се предава през поколенията, докато някой от потомците не я открие, осъзнае и освободи.

За записване за лична родова сесия: 0878 293 008; gretty@abv.bg

Към началото
error: Съдържанието е защитено!!!