Всеки, който е дошъл на този свят има право на живот

ВСЕКИ, КОЙТО Е ДОШЪЛ НА ТОЗИ СВЯТ има право на живот, сила, подкрепа и любов от своя РОД. Без тази жизнена сила и мощ, която е живителна и тече от по-старите поколения към следващите, здравето и благополучието ни е поставено под съмнение… тъй както детето до третата си година не може да оцелее без грижата на родителите си. Рода превежда към своите членове потоци на здраве, пари, късмет, любов, знание, творчество и всички имат право на тях в своя живот. Всички ние принадлежим на своя род и заедно с родовите задачи и програми, които трябва да разрешим, приемаме и родова сила и черпим енергия от потока на знание и мъдрост на рода ни, които той е съхранил в колективното си съзнание, събирайки опита на всички предци, започвайки още с основателя на рода. Когато нарушаваме родовите закони и реда, когато живеем „на сляпо“ с тайните и травмите в рода, когато нямаме съзнание за живота на предците ни и за своите родови задачи и програми, тогава тези потоци могат да се обезсилят и изпаднат в летаргично състояние. Добрата новина, е че те могат да се събудят и възстановят за собствения ни живот и усилени и изобилни да се предадат на децата ни и следващите поколения. СЕГА РАЗБРАХТЕ ЛИ ЗАЩО Е ВАЖНО ДА ПОЗНАВАМЕ РОДА СИ И ПОЧИТАМЕ ПРЕДЦИТЕ? Ако, искате да научите повече за родовите потоци на сила и да събудите, тези чиято липса усещате най-силно в живота си.

Аз ще бъда с вас.

Грети Чаушева – родов терапевт от Школата на Аида Марковска

Към началото
error: Съдържанието е защитено!!!